4.7.09

JESUS KRISTUS UPPHÖJDA ÖDMJUKHET.

5.7.09.

Jesus Kristus upphöjda ödmjukhet.

Han skall inte kuva eller skria och hans röst skall
men inte höra på gatorna. Ett brutet rör skall han
inte sönderkrossa och en rykande veke skall han
inte utsläcka, intill dess att han har fört rätten
fram till seger. Matt.12:19-20.


Vilken sensation, skulle inte Jesus Kristus ha
kunnat åstadkomma, när han frestades att kasta
sig ned från tempelmuren. Han kunde ha demon-
strerat sin undergörande kraft inför folket.

Det är vissa saker som man inte finner i Jesu liv.
Han stred inte med någon. Han grälade inte om
religiösa frågor. Han diskuterade inte bagateller.
Man hörde honom aldrig ropa.Det finns inget hög-
röstat hos honom, ingenting överdrivet, inget för-
sök att göra reklam för sig själv. Jesus Kristus för-
sökte inte förhärliga sig själv.
I sitt liv och sin verksamhet offrade han aldrig till
passionens, ståtens eller popularitetens Gudar.
När Judas förrådde honom, sa han: ”Menar du,
att jag inte kunde utbedja mig av min Fader, att
han nu sände till min tjänst mer än tolv legioner
änglar?” Matt.26:53.

Jesus kunde utplånat mänskligheten, alldeles,
om han hade velat. ”Hans röst skall man inte
höra på gatorna”. Han kom inte för att få män-
niskor att häpna, för att överväldiga med sen-
sationella framträdanden. Jesus Kristus spelade
inte någon fanatikers roll. Han kom för att vinna.
människor. Hans namn är Fridsfurste. Hans lära
är sanning, hans innersta väsen är renhet, hans
främsta egenskap är kärlek.

Alldeles före sin korsfästelse då, ”Fadern hade
givit allt i hans händer…..stod han upp från sin
måltid och tog en linneduk och band om sig…..
och började tvätta lärljungarnas fötter.
Joh.13:3-5.
När nu Fadern överlämnade all makt åt Jesus
Kristus varför uppmanade han då inte sina
efterföljare att erkänna honom som konungarnas
kung och herrarnas herre?

Inom några få timmar skulle de överge honom
och fly. Han visste allt detta, då han tvättade
deras fötter. ”Såsom han allt hittills hade älskat
sina egna….. gav han dem nu ett yttersta bevis på
sin kärlek”. I Jesus Kristus kommer inte önskan
om uppmärksamhet till uttryck.

5.7.09. Maritha.

Inga kommentarer: