7.7.09

DÖ MED KRISTUS.

7.7.09.

Dö med Kristus.


"Jag är korsfäst med Kristus". Gal.2:19

Vi ska dö med Kristus, inte plåga ihjäl oss eller
förneka oss själva eller förödmjuka oss för gågna
synder. Att förneka sig själv är ingen ödmjukhet.
Jesus sa: "Älska din nästa som dig själv". Matt.22:39

Vi ska älska oss själva såsom Gud älskar oss. Vi ska
värdesätta oss själva som Gud värdesätter oss. Den
Kristna tron ger oss som enskilda ett upphöjt värde,
aom även kan kännas i känslor. Kristus avvisar all
känsla av värdelöshet, det står i motsats till Guds
kärleksfulla omsorg med oss att älska sig själv är
inte samma sak som själviskhet. Gud vill att vi ska
se vårt läge och våra möjligheter, som han ser dem.
Den kristna tron bekräftar vår integritet och vårt
värde som enskilda. Men det gör inte denna värld.
Vad menas med att vara korsfäst med Kristus?

Att leva i evighet. Döden är det straff Gud utmäter
åt synden, synden förstör. Det går ej att leka med
synden.


7.7.09. Marita.

Inga kommentarer: