20.6.09

HIMMELSK STAD.

19.6.09.

Himmelsk stad.

"Saliga är de som två sina kläder, för att få rätt
att äta av livets träd och gå in i staden genom
dess port". Upp.22:14.


Texten, talar om lämplighet för den himmelska
staden och för livet på den nya jorden. En särskild
livskvalitet krävs i motsats, till dem som måste för-
bli utanför. Nya himlar och en ny jord, där rättfärdig-
het bor, förbida vi efter hans löfte.

”Därför, mina älskade, eftersom ni förbidar detta,
ska ni med all flit sörja för, att ni mån för honom, befinn-
as vara obefläckade och ostraffliga i frid". 2Petr.3:13-14.
När vi tar emot Kristi rättfärdighet, betyder det att vi
verkligen vill leva på det sättet. Det är därför när vi tar
emot gåvan, den helige Andes kraft, ska vi leva därefter.
Vi ställer oss, medvetet på Jesu Kristi sida i hans avsky
och fördömelse över synden. Vi är ett med Jesus Kristus.

Jesus Kristus rättfärdighets gåvan garanterar lösningen
på syndens problem, i våra liv. Nu är beredelsetiden, för
det liv som kommer på den nya jorden. Genom vårt sätt
att leva här, blir vi lämpliga för det livet. Det liv vi lever nu,
är enormt betydelsefullt. Vår rätt till himmelens rike, grund-
as inte på vår lydnad. Den rätten vanns för oss genom Kristus
Jesus. Men lydnaden visar att vi har tilläggnat oss denna rätt.

Avsikten med frälsningsverket är att förbereda oss, för att
leva i överensstämmelse med Gud för livet på den nya jorden.
Dessa lydnadens gärningar ger inte någon förtjänst. Gud ger oss
inte, evigt liv, på grund av vår lydnad, men lydnaden är början
till ett liv här och nu, som skall fortsätta i det kommande livet.

Hälsa, kraft, frid, lycka och glädje är gåvor från Gud till oss.
Därav följer andliga ting, det vi längtar efter, skall strömma in i
våra själar. Allt tillhör oss och vi tillhör Jesus Kristus.
Jesus Kristus tillhör Gud, han gav oss hjälparen den Helige Ande.

19.6.08. Maritha.

Inga kommentarer: