18.6.09

ANDENS KRAFT.

18.6.09.

Andens kraft.

"När den helige Ande, kommer över er, ska ni
undfå kraft". Apg.1:8.


När vi ser på de första kristna liv, så gavs Andens
kraft för att utföra ett stort uppdrag. 120 efterföljare,
fyllda med Anden, skakade världen.
Helige Andes inneboende är också till för att forma
människor till stor hängivenhet för Gud. Allting som
rör den helige Andes närvaro och kraft, avser att öppna
sinnet, utveckla alla våra förmågor och alla möjligheter
att utföra Guds verk. Andens kraft påverkar människor
att gå in i tjänst för Gud. Den helige Andes närvaro, ska-
par en stark församling. Den gör oss till starka kristna.

Fega, svaga, okunniga människor, fiskare, tulltjänstsmän
blev genom den helige Andes kraft imponerande apostlar
vilkas kraftfulla verk och vittnesbörd förändrade världens
utseende för alla tider. De uthärdade till slutet, till martyrskap.
De fick också storslagna segrar för Guds rike.
Utan Guds Ande är världen för stark, för oss. Det går ej i egen
kraft. Det är bara den helige Andes kraft som kan åstadkomma
Guds seger.

Vår måttstock får aldrig bli densamma som världens.

18.6.09. Maritha.

Inga kommentarer: